List Prezydenta Miasta Częstochowy  dotyczący rozszerzenia oferty edukacyjnej szkół technicznych i branżowych w roku szk.2019/2020

——> List do rodziców

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania została wyłączona

KOMUNIKAT W SPRAWIE STRAJKU

Szanowni Państwo, Rodzice Uczniów

Informuję, że w związku z trwającym strajkiem nauczycieli możliwe są dalsze problemy w zakresie realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych w dniach 15 – 17. 04.2019 r.

Szkoła będzie realizować zajęcia opiekuńcze.

Natomiast mogą być ograniczone możliwości w tym zakresie, dlatego ponawiam prośbę do Państwa   o przyprowadzanie do szkoły dzieci tylko w szczególnych sytuacjach braku innej możliwości zapewnienia im opieki.

Mogą być także odwołane obiady w stołówce szkolnej.

W przypadku odwołania strajku  zajęcia dydaktyczno – wychowawcze będą odbywać się w klasach 1-3 zgodnie z planem, natomiast w klasach 4-7 oraz 3 gimnazjum według odrębnego planu od godziny 11.50 do 15.20.

Przepraszam za utrudnienia i proszę o kontakt w przypadku wątpliwości  i sytuacji problemowych.

z poważaniem   Andrzej Szostek – dyrektor szkoły

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania KOMUNIKAT W SPRAWIE STRAJKU została wyłączona

KOMUNIKAT W SPRAWIE EGZAMINU KLAS 8

Egzaminy zewnętrzne klas 8 w dniach 15-17.04.2019 r. odbędą się zgodnie z harmonogramem. Wszyscy uczniowie są proszeni o przyjście do szkoły na godzinę 8.00.

 Andrzej Szostek – dyrektor szkoły

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania KOMUNIKAT W SPRAWIE EGZAMINU KLAS 8 została wyłączona

KOMUNIKAT W SPRAWIE EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH KLAS III GIMNAZJUM

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 53 informuje, że egzaminy klas III Gimnazjum                    w dn. 10-12 04.2019 r. będą odbywać się zgodnie z harmonogramem.

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania KOMUNIKAT W SPRAWIE EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH KLAS III GIMNAZJUM została wyłączona

KOMUNIKAT W SPRAWIE STRAJKU

Szanowni Państwo, Rodzice Uczniów

Informuję, że w związku z akcją strajkową, w dn. 08.04.2019 r. nie odbywają się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.

Szkoła pozostaje w gotowości prowadzenia zajęć opiekuńczych dla uczniów, których Rodzice  nie mają innej możliwości zapewnienia im opieki.

Taki stan rzeczy będzie także dotyczył dnia 09.04.2019 r., jeśli strajk nie zostanie odwołany.

z poważaniem  Andrzej Szostek – dyrektor szkoły

 

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania KOMUNIKAT W SPRAWIE STRAJKU została wyłączona

Informacja dotycząca obiadów

W związku z możliwym strajkiem, od dnia 08.04.2019r. mogą zostać odwołane obiady w stołówce szkolnej.
W przypadku odwołania strajku, obiady będą wydawane.

 

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Informacja dotycząca obiadów została wyłączona

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia              o tym fakcie rodziców uczniów.Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno ‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji  o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

  1. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  2. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
  3. 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  4. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
  5. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
  6. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli została wyłączona

KOMUNIKAT W SPRAWIE STRAJKU

Szanowni Państwo, Rodzice Uczniów

Informuję, że w związku z ewentualną akcją strajkową,  od dn. 08.04.2019 r. mogą zostać zawieszone zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.

Mogą być także ograniczone możliwości zapewnienia przez szkołę opieki dla dzieci.

W związku z tym zwracam się do Państwa z prośbą   o przyprowadzanie do szkoły dzieci tylko w szczególnych sytuacjach braku innej możliwości zapewnienia im opieki.

W przypadku odwołania strajku  zajęcia dydaktyczno – wychowawcze będą odbywać się zgodnie z planem.

z poważaniem

  Andrzej Szostek – dyrektor szkoły

 

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania KOMUNIKAT W SPRAWIE STRAJKU została wyłączona

Gratulujemy sukcesu

Miło nam poinformować o sukcesie ucznia naszej szkoły Marcina Żelaznego z klasy 8 c, który otrzymał   wyróżnienie Miasta Częstochowy  za wybitne osiągnięcia sportowe w  roku 2018.

Marcin uprawia szermierkę w klubie Wiodący Ludowy Klub Sportowy „Kmicic” Częstochowa. W roku 2018 wywalczył tytuł wicemistrza w Mistrzostwach Polski Młodzików w Szpadzie.

Gratulujemy sukcesów:)

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Gratulujemy sukcesu została wyłączona

Szanowni Rodzice

Centrum Rehabilitacji EKOVITA zaprasza Państwa i Wasze dzieci do wzięcia udziału     w bezpłatnych badaniach w zakresie wczesnego wykrywania wad postawy i deformacji kręgosłupa u dzieci w wieku 7-15 lat w województwie śląskim .

Badania są w całości finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powtarzanie tych badań jest tak samo istotne tak jak coroczny przegląd zębów.

Współautorami programu badań przesiewowych w województwie śląskim są lekarze, którzy na co dzień stykają się z tym problemem zdrowotnym :

dr hab. n. med. Jacek Durmała

dr n. med. Anna Brzęk

dr n. med. Iwona Doroniewicz

„Najważniejszą zaletą badań przesiewowych jest fakt, że pomagają one wykryć drobne nieprawidłowości np. odstające łopatki, asymetrie trójkątów talii-zmiany we wczesnym stadium, czyli zwykle przed pojawieniem się zmian obejmujących sam kręgosłup. Na tym etapie leczenie jest znacznie bardziej skuteczne oraz mniej inwazyjne.” ¹

Wady postawy i schorzenia kręgosłupa to nie tylko defekt estetyczny ale schorzenie, które może wpływać na jakość życia człowieka i funkcjonowanie narządów wewnętrznych.

Program zakłada :

– badania przesiewowe prowadzone przez pielęgniarkę szkolną

– bezpłatne badanie lekarskie dla dzieci, u których stwierdzone zostaną nieprawidłowości

– warsztaty edukacyjne dla dzieci

Rodziców, którzy nie złożyli jeszcze deklaracji uczestnictwa, a chcieliby aby dziecko zostało objęte programem badań prosimy o dostarczenie wymaganych dokumentów do Pani pielęgniarki lub wychowawcy klasy , w najszybszym możliwym terminie.

Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie  www.ekovita.net w zakładce „ PROGRAMY”    >   „ Akademia Młodego Kregosłup

Częstochowa, ul. Klasztorna 23

tel. : 34 365 50 89, 609 808 099

www.ekovita.net

¹. „Program Zdrowego Kręgosłupa” Regionalny Program Zdrowotny Województwa Śląskiego na lata 2017-2021 w zakresie wczesnego wykrywania deformacji kręgosłupa u dzieci w wieku szkolnym oraz edukacja w zakresie ergonomii w codziennym życiu  dziecka.  Katowice 2017

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania została wyłączona